th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ หนังสือเวียน คู่มือ และข้อกำหนดต่างๆ

ชื่อเรื่อง ประเภท

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding)
20-11-2560
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์ขับปั๊มขุด (MARINE ENGINE) พร้อมติดตั้ง เรือเจ้าท่า ข.23 สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 จังหวัดจันทบุรี ขนาดไม่น้อยกว่า 1,200 HP ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 900 RPM จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 20-23 พฤศจิกายร 2560)

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20-11-2560

แผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
20-11-2560


Page 419 of 585