th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ หนังสือเวียน คู่มือ และข้อกำหนดต่างๆ

ชื่อเรื่อง ประเภท


ประกาศผู้ชนะ วิธีเฉพาะเจาะจง
10-11-2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพแพชูชีพ จำนวน 2 ลูก สำหรับเรือเจ้าท่า ข.8 เพื่อความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ประจำเรือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในระหว่างปฏิบัติงานตามแผนขุดลอกประจำปี และแผนการซ่อมทำเรือในอู่ต่อเรือ ซึ่งต้องเดินทางจากฝั่งอันดามันและมายังฝั่งอ่าวไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding)
09-11-2560
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาต่อสร้างชุดเรือขุดลอกร่องน้ำพื้นที่ป่าชายเลน สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๖ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ๑.เรือลากจูง จำนวน ๑ ลำ, ๒. เรือบรรทุกดินแบบเปิดท้อง จำนวน ๒ ลำ, ๓. โป๊ะบรรทุกรถขุดตักดิน จำนวน ๑ โป๊ะ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2560)


Page 419 of 578