th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ หนังสือเวียน คู่มือ และข้อกำหนดต่างๆ

ชื่อเรื่อง ประเภท


ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding)
21-10-2563
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรื้อถอนซากหลักไฟล้ม/เสียหาย สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๓ จังหวัดตรัง สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๔ จังหวัดสงขลา และสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๖ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๕ หลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๑ ถึง ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓)ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding)
20-10-2563
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลักไฟขอบร่อง หลักไฟปลายสันเขื่อน และหลักไฟแสดงที่หมายอันตราย พร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการเดินเรือ (ในเขตพื้นที่สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๕ และ ๖) ๑๘ หลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๐ ถึง ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓)

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding)
20-10-2563
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลักไฟขอบร่อง หลักไฟปลายสันเขื่อน และหลักไฟแสดงที่หมายอันตราย พร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการเดินเรือ ในเขตพื้นที่สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๓ จังหวัดตรัง ๗ หลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๐ ถึง ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓)


ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding)
20-10-2563ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding)
20-10-2563


Page 15 of 599