th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ หนังสือเวียน คู่มือ และข้อกำหนดต่างๆ

ชื่อเรื่อง ประเภท
ประกาศผู้ชนะ วิธีเฉพาะเจาะจง
24-01-2563
ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรือทัวร์ จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าางเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ชอ ๒๔๑๖ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน ๑ งาน เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๗ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรือทัวร์ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้นประกาศผู้ชนะ วิธีเฉพาะเจาะจง
23-01-2563


Page 15 of 493