th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ หนังสือเวียน คู่มือ และข้อกำหนดต่างๆ

ชื่อเรื่อง ประเภท


ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding)
23-11-2563
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลักไฟขอบร่อง หลักไฟปลายสันเขื่อน และหลักไฟแสดงที่หมายอันตรายพร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการเดินเรือ (ในเขตพื้นที่สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๕ และ ๖) ๑๘ หลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)Page 1 of 595