Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ หนังสือเวียน คู่มือ และข้อกำหนดต่างๆ

ชื่อเรื่อง ประเภท
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding)
09-12-2564
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลักไฟขอบร่อง หลักไฟปลายสันเขื่อน และหลักไฟแสดงที่หมายอันตราย พร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการเดินเรือ ฝั่งอันดามัน (สำนักงานพัฒนาและบำรุง รักษาทางน้ำที่ ๓ จังหวัดตรัง) ๑๐ หลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๙-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔)

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding)
09-12-2564
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลักไฟขอบร่อง หลักไฟปลายสันเขื่อน และหลักไฟแสดงที่หมายอันตรายพร้อมอุปกรณ์ เครื่องหมายการเดินเรือ ฝั่งอ่าวไทย (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๔ จังหวัดสงขลา, สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๕ จังหวัดจันทบุรี, สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๖ จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ๑๕ หลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๙-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔)


ประกาศผู้ชนะ วิธีเฉพาะเจาะจง
08-12-2564


Page 1 of 705
 
xxxxxxxx