th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อเรื่อง


17-11-2559
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสนอความก้าวหน้าโครงการ (สัมมนาครั้งที่ ๒) โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณสนามบินภูเก็ต (ลงเรือ-ขึ้นเครื่อง) วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมัลติมีเดีย อาคารสืบค้นข้อมูล โรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
13-09-2559
สรุปการประชุมชี้แจงโครงการ (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมเส้นทาง EAST-WEST FERRY เชื่อมโยงระบบขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนด่านชายแดนสิงขรเชื่อมโยงระบบการส่งสินค้าและการท่องเที่ยวเส้นทาง EAST-WEST FERRYPage 7 of 17
back to top