th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อเรื่อง

06-12-2562

06-12-2562
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายคำรณ อินทร์จันทร์ ผจภ.4 (ชพ.) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยให้เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านที่มีใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส หรือยังไม่ได้จดทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ ยื่นคำร้องขอรับการตรวจสอบเรือและทำเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์เรือ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือประมงเข้า - ออกหลังสวน ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
06-12-2562
วันที่​ 6 ธันวาคม​ 2562​ สำนักงานควบคุม​การจราจร​และ​ความ​ปลอดภัย​ทางทะเล​ พร้อมเจ้าหน้าที่จาก​ จภ.6 ชลบุรี​ได้ดำเนินการออกตรวจสอบการแจ้งเข้าออกของเรือขนาดตั้งแต่​ 60​ ตันกรอสขึ้นไป​ ในพื้นที่เขตท่าเรือศรีราชา​ บริเวณ​ท่าเทียบเรือโดยสารเกาะลอย​ และท่าเทียบเรือจรินทร์​ อ.ศรีราชา​ จ.ชลบุรี

06-12-2562
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายหิรัญวัตติ์ สืบกระพันธ์ ผจภ.5 (สต.) มอบหมายนายกิติศักดิ์ แก้วบรรจง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประชาสัมพันธ์ในการให้เจ้าของเรือมายื่นคำขอให้เจ้าท่าทำการตรวจสอบและจัดทำเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์ตัวเรือประมงพื้นบ้าน ณ หอประชุม อ.ท่าแพ จ.สตูล


06-12-2562
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายณชพงศ ประนิตย์ ผจภ.5 (พง) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ จัดชุดออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยให้เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านที่มีใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส หรือยังไม่ได้จดทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ ยื่นคำร้องขอรับการตรวจสอบเรือและทำเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์เรือ
04-12-2562
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เข้าร่วมประชุมผู้บังคับบัญชาทัพเรือภาคที่ 3 และผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมนำทีมตรวจการ จภ.5(ภก.) ร่วมบูรณาการกับทัพเรือ ภาคที่ 3 ,ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต , ตรวจตราความปลอดภัยท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง มุ่งเน้นความปลอดภัยเพื่อเตรียมการต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวและเทศกาลปีใหม่ 2563

04-12-2562
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ ประยงค์กุล เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ จภ.5(สต.) พร้อมด้วยพนักงานประจำท่าเรือปากบารา ได้ทำการตรวจสภาพเรือ อุปกรณ์ประจำเรือ ของเรือบรรทุกผู้โดยสาร เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563


04-12-2562
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ จภ.5 (ภก) จัดชุดออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยให้เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านที่มีใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส หรือยังไม่ได้จดทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ ยื่นคำร้องขอรับการตรวจสอบเรือและทำเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์เรือ

04-12-2562
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ จภ.5 (พง) จัดชุดออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยให้เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านที่มีใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส หรือยังไม่ได้จดทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ ยื่นคำร้องขอรับการตรวจสอบเรือและทำเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์เรือ


04-12-2562
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. นายวินัย หมื่นสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกอำนวยความสะดวกรับคำร้องให้เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านที่มีใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส หรือยังไม่ได้จดทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ นำเรือมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบและทำเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ

04-12-2562
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายวินัย หมื่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง มอบเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์แจ้งเจ้าของเรือประมงพื้นบ้านที่มีใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ขนาดไม่เกินสิบตันกรอส หรือยังไม่ได้จดทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ ให้นำเรือมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบและทำเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือภายในเวลาและสถานที่ที่กำหนด

Page 2 of 17
back to top