th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม, เยี่ยมรับทราบความคืบหน้าของการดำเนินการด้านการบริหารจัดการกองเรือประมงและการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ กรมเจ้าท่า
(21-06-2561)นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคมเยี่ยมรับทราบความคืบหน้าของการดำเนินการด้านการบริหารจัดการกองเรือประมงและการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอเกี่ยวกับผลการดำเนินการเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ กรมเจ้าท่า

ภาพกิจกรรม:

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม, เยี่ยมรับทราบความคืบหน้าของการดำเนินการด้านการบริหารจัดการกองเรือประมงและการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ กรมเจ้าท่า  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม, เยี่ยมรับทราบความคืบหน้าของการดำเนินการด้านการบริหารจัดการกองเรือประมงและการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ กรมเจ้าท่า  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม, เยี่ยมรับทราบความคืบหน้าของการดำเนินการด้านการบริหารจัดการกองเรือประมงและการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ กรมเจ้าท่า  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม, เยี่ยมรับทราบความคืบหน้าของการดำเนินการด้านการบริหารจัดการกองเรือประมงและการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ กรมเจ้าท่า  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม, เยี่ยมรับทราบความคืบหน้าของการดำเนินการด้านการบริหารจัดการกองเรือประมงและการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ กรมเจ้าท่า  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม, เยี่ยมรับทราบความคืบหน้าของการดำเนินการด้านการบริหารจัดการกองเรือประมงและการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ กรมเจ้าท่า 

back to top