th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการท่าเรือภูเก็ต (Phuket Cruise Home Port) ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ธรรมรินทร์ เบย์ โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต
(05-06-2561)นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการท่าเรือภูเก็ต (Phuket Cruise Home Port) โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมเจ้าท่าจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 และสาขา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมประชุมในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ธรรมรินทร์ เบย์ โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต 

สำหรับโครงการท่าเรือภูเก็ต (Phuket Cruise Home Port) เป็นท่าเรือน้ำลึก ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงจากท่าเรือสินค้า เพิ่มเติมเป็นท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่ มีขีดความสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวทางเรือที่เติบโต อย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 4 ระยะ โดยระยะที่ 1 บริษัท ภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต จำกัด ได้ลงนามสัญญากับกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ มีระยะเวลา 18 เดือน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอเพื่อประชาสัมพันธ์แผนการพัฒนาและการบริหารจัดการท่าเรือ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การดำเนินโครงการสอดคล้องกับการใช้งาน และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด


ภาพกิจกรรม:

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการท่าเรือภูเก็ต (Phuket Cruise Home Port) ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ธรรมรินทร์ เบย์ โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการท่าเรือภูเก็ต (Phuket Cruise Home Port) ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ธรรมรินทร์ เบย์ โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการท่าเรือภูเก็ต (Phuket Cruise Home Port) ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ธรรมรินทร์ เบย์ โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการท่าเรือภูเก็ต (Phuket Cruise Home Port) ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ธรรมรินทร์ เบย์ โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการท่าเรือภูเก็ต (Phuket Cruise Home Port) ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ธรรมรินทร์ เบย์ โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการท่าเรือภูเก็ต (Phuket Cruise Home Port) ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ธรรมรินทร์ เบย์ โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการท่าเรือภูเก็ต (Phuket Cruise Home Port) ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ธรรมรินทร์ เบย์ โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต  

back to top