th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วย นายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานเรือ (สมร.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล ประเทศวานูอาตู
(22-02-2561)นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วย นายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานเรือ (สมร.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลประเทศวานูอาตู ได้แก่ H.E. Laurent Parente เอกอัคราชทูตวานูอาตูและผู้แทนถาวรประจำองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) และ Mr. Richard Coleman ,Chief Executive Officer of the Vanuatu Maritime College ในการมาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของกรมเจ้าท่า ตลอดจนเรือที่ได้รับบริจาคที่สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ จ.ภูเก็ต ,สถานที่ฝึกอบรมการ ต่อเรือไฟเบอร์กลาสขนาดเล็กและสถานศึกษาด้านพาณิชย์นาวีในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่ต้องการรณรงค์หาเสียงเป็นสมาชิกคณะรัฐมนตรีในองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ในวาระต่อไปและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแม่น้ำยม อาคาร ๒ ชั้น ๖ กรมเจ้าท่า

ภาพกิจกรรม:

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วย นายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานเรือ (สมร.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล ประเทศวานูอาตู  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วย นายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานเรือ (สมร.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล ประเทศวานูอาตู  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วย นายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานเรือ (สมร.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล ประเทศวานูอาตู    นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วย นายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานเรือ (สมร.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล ประเทศวานูอาตู  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วย นายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานเรือ (สมร.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล ประเทศวานูอาตู  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วย นายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานเรือ (สมร.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล ประเทศวานูอาตู 

back to top