th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีการตรวจเรือแบบเข้มข้น ( Concentrated Inspection Campaign; CIC ) ประจำปี 2560 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมป่าสัก (อาคาร 6 ชั้น 3) กรมเจ้าท่า
(03-08-2560)นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีการตรวจเรือแบบเข้มข้น ( Concentrated Inspection Campaign; CIC ) ประจำปี 2560 ของ TOKYO MOU โดยมีนายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานเรือ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารเรือ ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ องค์กรที่ได้รับการยอมรับ(Recognize Organization ; RO) บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมสัมมนา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมป่าสัก (อาคาร 6 ชั้น 3) กรมเจ้าท่า

ภาพกิจกรรม:

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีการตรวจเรือแบบเข้มข้น ( Concentrated Inspection Campaign; CIC ) ประจำปี 2560 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมป่าสัก (อาคาร 6 ชั้น 3) กรมเจ้าท่า  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีการตรวจเรือแบบเข้มข้น ( Concentrated Inspection Campaign; CIC ) ประจำปี 2560 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมป่าสัก (อาคาร 6 ชั้น 3) กรมเจ้าท่า  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีการตรวจเรือแบบเข้มข้น ( Concentrated Inspection Campaign; CIC ) ประจำปี 2560 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมป่าสัก (อาคาร 6 ชั้น 3) กรมเจ้าท่า  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีการตรวจเรือแบบเข้มข้น ( Concentrated Inspection Campaign; CIC ) ประจำปี 2560 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมป่าสัก (อาคาร 6 ชั้น 3) กรมเจ้าท่า  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีการตรวจเรือแบบเข้มข้น ( Concentrated Inspection Campaign; CIC ) ประจำปี 2560 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมป่าสัก (อาคาร 6 ชั้น 3) กรมเจ้าท่า 

back to top