th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาการเข้าร่วมพิธีสารลอนดอน 1996 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องลักษมี โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
(20-03-2560)นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาการเข้าร่วมพิธีสารลอนดอน 1996 ของประเทศไทย การสัมมนาครั้งนี้จัดโดยกรมเจ้าท่า และ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารกรมเจ้าท่า ผู้ทรงคุณวุฒิ  นักวิชาการ นักกฎหมาย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้าร่วมการประชุมฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องลักษมี  โรงแรมนารายณ์ สีลม  กรุงเทพมหานครภาพกิจกรรม:

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาการเข้าร่วมพิธีสารลอนดอน 1996 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องลักษมี  โรงแรมนารายณ์ สีลม  กรุงเทพมหานคร   นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาการเข้าร่วมพิธีสารลอนดอน 1996 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องลักษมี  โรงแรมนารายณ์ สีลม  กรุงเทพมหานคร   นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาการเข้าร่วมพิธีสารลอนดอน 1996 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องลักษมี  โรงแรมนารายณ์ สีลม  กรุงเทพมหานคร   นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาการเข้าร่วมพิธีสารลอนดอน 1996 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องลักษมี  โรงแรมนารายณ์ สีลม  กรุงเทพมหานคร  

back to top