th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่ารับมอบสมทบของช่วยน้ำท่วมภาคใต้จาก กฟภ.
(14-01-2560)

วันที่ 14 มกราคม 2560 นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจำนวน 1 คันรถ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยผู้แทนของ กฟภ.เขต1(พระนครศรีอยุธยา)และเขต2(ชลบุรี)ซึ่งประสานจากเครือข่ายอาสาวารีรุ่น1ภาคประชาชน เพื่อสมทบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ร่วมกับกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม


ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่ารับมอบสมทบของช่วยน้ำท่วมภาคใต้จาก กฟภ.  กรมเจ้าท่ารับมอบสมทบของช่วยน้ำท่วมภาคใต้จาก กฟภ.  กรมเจ้าท่ารับมอบสมทบของช่วยน้ำท่วมภาคใต้จาก กฟภ.  กรมเจ้าท่ารับมอบสมทบของช่วยน้ำท่วมภาคใต้จาก กฟภ.  กรมเจ้าท่ารับมอบสมทบของช่วยน้ำท่วมภาคใต้จาก กฟภ.  กรมเจ้าท่ารับมอบสมทบของช่วยน้ำท่วมภาคใต้จาก กฟภ.  กรมเจ้าท่ารับมอบสมทบของช่วยน้ำท่วมภาคใต้จาก กฟภ.  กรมเจ้าท่ารับมอบสมทบของช่วยน้ำท่วมภาคใต้จาก กฟภ.           

back to top