th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดท่าเรือสี่พระยา
(05-01-2559)นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดท่าเรือสี่พระยา "เจ้าท่าใส่ใจ พัฒนาท่าเรือปลอดภัย เพื่อปวงประชา" ตามโครงการของขวัญปีใหม่ 2559 สำหรับประชาชน โดยมีนายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านขนส่ง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวรายงาน และผู้บริหารกรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ ท่าเรือสี่พระยา พร้อมกันนี้ได้ลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 37 เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำ ท่าเรือสาทรและเดินทางเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมโทรทัศน์วงจรปิดทางน้ำ (CCTV) กรมเจ้าท่า

ภาพกิจกรรม:

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดท่าเรือสี่พระยา   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดท่าเรือสี่พระยา   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดท่าเรือสี่พระยา   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดท่าเรือสี่พระยา   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดท่าเรือสี่พระยา   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดท่าเรือสี่พระยา   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดท่าเรือสี่พระยา   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดท่าเรือสี่พระยา   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดท่าเรือสี่พระยา     นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดท่าเรือสี่พระยา   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดท่าเรือสี่พระยา                

back to top