th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนกุหลาบวิทยา ขอส่งความสุขด้วยกิจกรรมร้องเพลงอวยพรส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
(21-12-2558)ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนกุหลาบวิทยา ขอส่งความสุขด้วยกิจกรรมร้องเพลงอวยพรส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ให้กับบุคลากรกรมเจ้าท่า  เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคาร 1 กรมเจ้าท่า  ภาพกิจกรรม:

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนกุหลาบวิทยา ขอส่งความสุขด้วยกิจกรรมร้องเพลงอวยพรส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนกุหลาบวิทยา ขอส่งความสุขด้วยกิจกรรมร้องเพลงอวยพรส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนกุหลาบวิทยา ขอส่งความสุขด้วยกิจกรรมร้องเพลงอวยพรส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่    ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนกุหลาบวิทยา ขอส่งความสุขด้วยกิจกรรมร้องเพลงอวยพรส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนกุหลาบวิทยา ขอส่งความสุขด้วยกิจกรรมร้องเพลงอวยพรส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนกุหลาบวิทยา ขอส่งความสุขด้วยกิจกรรมร้องเพลงอวยพรส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนกุหลาบวิทยา ขอส่งความสุขด้วยกิจกรรมร้องเพลงอวยพรส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนกุหลาบวิทยา ขอส่งความสุขด้วยกิจกรรมร้องเพลงอวยพรส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนกุหลาบวิทยา ขอส่งความสุขด้วยกิจกรรมร้องเพลงอวยพรส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนกุหลาบวิทยา ขอส่งความสุขด้วยกิจกรรมร้องเพลงอวยพรส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 

back to top