th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถ "เจ้าพนักงานธุรการ/นักจัดการงานทั่วไป" มืออาชีพ
(10-09-2558)นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถ "เจ้าพนักงานธุรการ/นักจัดการงานทั่วไป" มืออาชีพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2558 ณ โรงแรมคลาสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรม:

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถ "เจ้าพนักงานธุรการ/นักจัดการงานทั่วไป" มืออาชีพ   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถ "เจ้าพนักงานธุรการ/นักจัดการงานทั่วไป" มืออาชีพ   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถ "เจ้าพนักงานธุรการ/นักจัดการงานทั่วไป" มืออาชีพ  

back to top