th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

สัมมนาเชิงวิชาการสำหรับเจ้าพนักงานตรวจเรือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
(12-02-2558)นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับเจ้าพนักงานตรวจเรือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 โดยมี นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย และนางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในวันที่ 12  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศรีพระยา  กรมเจ้าท่า

ภาพกิจกรรม:

สัมมนาเชิงวิชาการสำหรับเจ้าพนักงานตรวจเรือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558   สัมมนาเชิงวิชาการสำหรับเจ้าพนักงานตรวจเรือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558   สัมมนาเชิงวิชาการสำหรับเจ้าพนักงานตรวจเรือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558   สัมมนาเชิงวิชาการสำหรับเจ้าพนักงานตรวจเรือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558   สัมมนาเชิงวิชาการสำหรับเจ้าพนักงานตรวจเรือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558    

back to top