th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

โคงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 32 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
(17-12-2557)กรมเจ้าท่า จัดโคงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 32 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีนายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี นายสุริยา กิตติมณฑล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน กิจกรรมในครั้งนี้มีเยาวชน พร้อมครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจำนวน 160 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ และปลุกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำภาพกิจกรรม:

    โคงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 32 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย     โคงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 32 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   โคงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 32 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   โคงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 32 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   โคงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 32 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   โคงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 32 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   โคงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 32 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   โคงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 32 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   โคงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 32 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   โคงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 32 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   โคงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 32 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   โคงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 32 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   โคงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 32 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   โคงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 32 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   โคงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 32 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   โคงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 32 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   โคงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 32 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   โคงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 32 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   โคงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 32 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   โคงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 32 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   โคงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 32 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   โคงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 32 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   โคงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 32 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   โคงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 32 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   โคงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 32 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   โคงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 32 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   โคงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 32 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  

back to top