th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

พิธีเปิดอนุสาวรีย์ พระยาวิสูตรสาครดิฐ (กัปตัน จอห์น บุช) อธิบดีคนแรกของกรมเจ้าท่า
(08-12-2557)

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดอนุสาวรีย์ พระยาวิสูตรสาครดิฐ (กัปตัน จอห์น บุช) อธิบดีคนแรกของกรมเจ้าท่า โดยมีผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่เขตสัมพันธวงศ์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ หน้าอาคาร 1 กรมเจ้าท่า

ภาพกิจกรรม:

พิธีเปิดอนุสาวรีย์ พระยาวิสูตรสาครดิฐ (กัปตัน จอห์น บุช) อธิบดีคนแรกของกรมเจ้าท่า  พิธีเปิดอนุสาวรีย์ พระยาวิสูตรสาครดิฐ (กัปตัน จอห์น บุช) อธิบดีคนแรกของกรมเจ้าท่า  พิธีเปิดอนุสาวรีย์ พระยาวิสูตรสาครดิฐ (กัปตัน จอห์น บุช) อธิบดีคนแรกของกรมเจ้าท่า  พิธีเปิดอนุสาวรีย์ พระยาวิสูตรสาครดิฐ (กัปตัน จอห์น บุช) อธิบดีคนแรกของกรมเจ้าท่า  พิธีเปิดอนุสาวรีย์ พระยาวิสูตรสาครดิฐ (กัปตัน จอห์น บุช) อธิบดีคนแรกของกรมเจ้าท่า  พิธีเปิดอนุสาวรีย์ พระยาวิสูตรสาครดิฐ (กัปตัน จอห์น บุช) อธิบดีคนแรกของกรมเจ้าท่า  พิธีเปิดอนุสาวรีย์ พระยาวิสูตรสาครดิฐ (กัปตัน จอห์น บุช) อธิบดีคนแรกของกรมเจ้าท่า  พิธีเปิดอนุสาวรีย์ พระยาวิสูตรสาครดิฐ (กัปตัน จอห์น บุช) อธิบดีคนแรกของกรมเจ้าท่า  พิธีเปิดอนุสาวรีย์ พระยาวิสูตรสาครดิฐ (กัปตัน จอห์น บุช) อธิบดีคนแรกของกรมเจ้าท่า  พิธีเปิดอนุสาวรีย์ พระยาวิสูตรสาครดิฐ (กัปตัน จอห์น บุช) อธิบดีคนแรกของกรมเจ้าท่า 

back to top