th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนของกรมฯ
(08-11-2557)

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนของกรมและร่างแผนงาน/โครงการ อัตรากำลังรองรับที่จะบรรจุไว้ในแผนปี 2559-2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557


ภาพกิจกรรม:

อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนของกรมฯ  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนของกรมฯ  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนของกรมฯ    อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนของกรมฯ  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนของกรมฯ  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนของกรมฯ  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนของกรมฯ                 

back to top