th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

การอบรมการพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ รุ่นที่ 1
(03-11-2557)นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรีภาพกิจกรรม:

การอบรมการพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ รุ่นที่ 1  การอบรมการพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ รุ่นที่ 1  การอบรมการพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ รุ่นที่ 1    การอบรมการพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ รุ่นที่ 1  การอบรมการพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ รุ่นที่ 1 


เอกสารแนบ:


51.2557.jpg
back to top