th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 กรมเจ้าท่า ร่วมกับฮาตาริ และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมลงเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 3 ชวนคนไทย “รักษ์น้ำ รักเจ้าพระยากับเจ้าท่า” โดยมีนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า
(22-02-2563)กรมเจ้าท่า ร่วมกับฮาตาริ และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมลงเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 3 ชวนคนไทย “รักษ์น้ำ รักเจ้าพระยากับเจ้าท่า” โดยมีนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนายวิทยา พานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด ผู้แทนสำนักงานเขตสัมพันธ์วงศ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

 

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่าได้จัดกิจกรรม “ฮาตาริรักษ์น้ำ รักเจ้าพระยากับเจ้าท่า”มาแล้ว จำนวน 2 ครั้ง โดยได้การสนับสนุนเรือของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ร่วมกับเรือตรวจการณ์กรมเจ้าท่า ซึ่งครั้งที่ 1 กรมเจ้าท่า ได้ร่วมกับ โตโยต้า ธนบุรี เก็บขยะรวมกว่า 500 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการเรือลำเลียง เก็บขยะได้ ประมาณ 350 กก. (ไม่รวมขยะในเรือของกรุงเทพมหานคร) ซึ่งขยะที่เก็บได้ เจ้าหน้าที่ได้นำมาคัดแยก โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ ขยะที่เก็บได้ ประกอบด้วย 1.ขยะอินทรีย์69% 2.ขยะทั่วไป 20% 3.ขยะรีไซเคิล 10% เช่น ขวดเครื่องดื่มทั้งขวดแก้วและขวด พลาสติก และ 4.ขยะอันตราย 1% ซึ่งเป็นขยะพิษจำพวกกระป๋องสี สารเคมี กระป๋องยาฆ่าแมลง กล่องโฟม วัสดุบรรจุอาหาร ที่นอนหมดสภาพ จากขยะที่พบเป็นจำนวนมากในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการแสดงให้เห็นถึงการขาดความรู้ ความเข้าใจ ถึงการรักษา คุณค่าของแม่น้ำลำคลอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือ กัน รณรงค์ สร้างจิตสำนึกในการรู้คุณค่าของแม่น้ำอย่างเร่งด่วน เพราะด้วยปริมาณขยะมากเท่าไหร่ จะยิ่งเกิดผลกระทบต่อวงจร ชีวิตมากเท่านั้น ซึ่งจะตามมาด้วยผลกระทบในด้านต่าง ๆ หากเรายังไม่หยุดทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง

 

อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับกิจกรรมในครั้งที่ 3 นี้ ฮาตาริ ได้ร่วมกับ กรมเจ้าท่า ในการเป็นส่วนหนึ่ง ของภาคเอกชนที่ร่วมกันสร้างความดีเพื่อสังคม ในด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ“ฮาตาริรักษ์น้ำ รักเจ้าพระยา กับเจ้าท่า” โดยนำบุคลากรของบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน และการสนับสนุนเรือจากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 30 ลำ เรือตรวจการณ์กรมเจ้าท่า 5 ลำ เรือกำจัดผักตบชวา 2 ลำพร้อมกันนี้ กลุ่มสิ่งแวดล้อม สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำกรมเจ้าท่า ได้จัดกิจกรรม บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมลพิษของขยะ การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ร่วมด้วยการจัดการไขมันในน้ำทิ้งจากครัวเรือนด้วยบ่อดักไขมันจากกรุงเทพมหานคร

 

กรมเจ้าท่า ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐ ที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำจึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการฯ ในการคืนความสะอาด คืนความสุขให้สายน้ำ เเละช่วยกันบอกต่อกิจกรรมดี ๆ เพื่อปลูกจิตสำนึก ลด ละ เลิก ทิ้ง ขยะ และหันกลับมา ช่วยกันรักษา ดูแล เเม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นสายน้ำแห่งชีวิต ที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนทุกปัจจุบัน ให้คงอยู่ตลอดไป

_______________________

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า

22 กุมภาพันธ์ 2563ภาพกิจกรรม:

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 กรมเจ้าท่า ร่วมกับฮาตาริ และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมลงเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 3 ชวนคนไทย “รักษ์น้ำ รักเจ้าพระยากับเจ้าท่า” โดยมีนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า  วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 กรมเจ้าท่า ร่วมกับฮาตาริ และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมลงเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 3 ชวนคนไทย “รักษ์น้ำ รักเจ้าพระยากับเจ้าท่า” โดยมีนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า  วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 กรมเจ้าท่า ร่วมกับฮาตาริ และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมลงเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 3 ชวนคนไทย “รักษ์น้ำ รักเจ้าพระยากับเจ้าท่า” โดยมีนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า  วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 กรมเจ้าท่า ร่วมกับฮาตาริ และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมลงเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 3 ชวนคนไทย “รักษ์น้ำ รักเจ้าพระยากับเจ้าท่า” โดยมีนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า  วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 กรมเจ้าท่า ร่วมกับฮาตาริ และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมลงเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 3 ชวนคนไทย “รักษ์น้ำ รักเจ้าพระยากับเจ้าท่า” โดยมีนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า  วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 กรมเจ้าท่า ร่วมกับฮาตาริ และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมลงเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 3 ชวนคนไทย “รักษ์น้ำ รักเจ้าพระยากับเจ้าท่า” โดยมีนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า  วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 กรมเจ้าท่า ร่วมกับฮาตาริ และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมลงเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 3 ชวนคนไทย “รักษ์น้ำ รักเจ้าพระยากับเจ้าท่า” โดยมีนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า  วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 กรมเจ้าท่า ร่วมกับฮาตาริ และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมลงเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 3 ชวนคนไทย “รักษ์น้ำ รักเจ้าพระยากับเจ้าท่า” โดยมีนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า  วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 กรมเจ้าท่า ร่วมกับฮาตาริ และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมลงเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 3 ชวนคนไทย “รักษ์น้ำ รักเจ้าพระยากับเจ้าท่า” โดยมีนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า 

back to top