th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(03-02-2563)      กรมเจ้าท่า จัดริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ อย่างสวยงามและยิ่งใหญ่นำมาประดิษฐานที่กรมเจ้าท่าเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้บุคลากรชาวเรือที่สัญจรในแม่น้ำเจ้าพระยาและประชาชนทั่วไป ได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

          นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะผู้บริหาร ได้เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ ได้ประทานให้กับกรมเจ้าท่า นำมาบรรจุที่เศียรพระพุทธรูปปางรำพึง พระพุทธรูปประจำกรมเจ้าท่า ซึ่งประดิษฐานบนชั้นดาดฟ้าท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า ซึ่งบรรยากาศในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฯ นั้น กรมเจ้าท่าได้จัดแต่งริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุอย่างสวยงามและยิ่งใหญ่ตลอดเส้นทางโดยเริ่มจากสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ถึง บริเวณลานต้นไทร กรมเจ้าท่า โดยมีประชาชน หน่วยงานภาคงานรัฐ ภาคเอกชน และชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมขบวนอย่างพร้อมเพรียง สำหรับพระพุทธรูปปางรำพึง พระพุทธรูปประจำกรมเจ้าท่านั้น สืบเนื่องจากกรมเจ้าท่า ได้รับการสถาปนาฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2402 หรือเมื่อกว่า 160 ปี บุคลากรกรมเจ้าท่าจึงได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปปางรำพึง (พระพุทธรูปประจำวันศุกร์) ขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระพุทธคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้บุคลากรกรมเจ้าท่าและชาวเรือที่สัญจรในแม่น้ำเจ้าพระยาและประชาชนทั่วไป โดยพระพุทธรูปปางรำพึงประจำกรมเจ้าท่า ที่ประดิษฐานบนชั้นดาดฟ้าท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่านี้ จะเป็นสถานที่ตั้ง
ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ไว้ให้ชาวเรือได้เคารพสักการะบูชา เมื่อล่องเรือผ่านกรมเจ้าท่า

          ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า มีกำหนดจัดพิธีพุทธาภิเษกและเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำกรมเจ้าท่าและจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งภายในงานเป็นธีมย้อนยุคแบบงานวัด โดยจะมีการจัดแต่งสถานที่และประดับไฟอย่างสวยงามแล้วยังมีกิจกรรมและการแสดงต่างๆที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวดชุดแต่งกายย้อนยุค มหรสพ การแสดงนักแหล่ชื่อดัง (ทศพล หิมพานต์ ) การแสดงเพลงพื้นบ้าน การละเล่นแบบงานวัด และการออกร้านแบบงานวัดเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในพิธีพุทธาภิเษกอันเป็นมหามงคลแก่กรมเจ้าท่าอีกด้วย กรมเจ้าท่า จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมแต่งกายผ้าไทยเข้าร่วมงานสมโภชพระพุทธรูปประจำกรมเจ้าท่า ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ในวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ลานต้นไทร และ ลานท่าเรือ กรมเจ้าท่า

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 กุมภาพันธ์ ๒๕๖ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  กรมเจ้าท่า อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  กรมเจ้าท่า อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก    กรมเจ้าท่า อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  กรมเจ้าท่า อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  กรมเจ้าท่า อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  กรมเจ้าท่า อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  กรมเจ้าท่า อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  กรมเจ้าท่า อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  กรมเจ้าท่า อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  กรมเจ้าท่า อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  กรมเจ้าท่า อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  กรมเจ้าท่า อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  กรมเจ้าท่า อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  กรมเจ้าท่า อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

back to top