th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า มอบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติด้วยความกล้าหาญ และความเสียสละ
(14-01-2563)วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า มอบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน จากเหตุการณ์ที่พนักงานขนส่งประจำท่าเรือราชวงศ์ เข้าช่วยเหลือชายวัยกลางคน ที่กระโดดออกจากเรือด่วนเจ้าพระยาระหว่างที่เรือวิ่งมุ่งหน้าจากท่าเรือราชวงศ์ ไปท่าเรือ สะพานพุทธ โดยสามารถนำร่างขึ้นจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ในขณะที่หมดสติ และต่อมาได้รับการฟื้นคืนชีพ (CPR) จากเจ้าหน้าที่เรือตรวจการณ์ จนกระทั่งมีสัญญาณชีพ กลับมา ก่อนที่รถพยาบาลของโรงพยาบาลกลาง จะรับผู้ป่วยไปทำการรักษาพยาบาล

ในการนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้กล่าวชื่นชม นายนพดล เกษาใส เจ้าพนักงานขนส่งประจำท่าเรือราชวงศ์ ที่เข้าช่วยหลือผู้กระโดดน้ำ นายนายเริงฤทธิ์ กิ่งสวัสดิ์ เจ้าพนักงานขนส่ง ผู้ทำการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และทีมงานผู้สนับสนุนการช่วยเหลือ การกระทำของทุกท่านสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบ ความกล้าหาญ และความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ และได้กล่าวชมเชยผู้บังคับบัญชาในสายงาน ที่อบรมและฝึกฝนให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม เป็นการสร้างความเชื่อมั่น ด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้การเดินทางทางน้ำ มากยิ่งขึ้นภาพกิจกรรม:

วันอังคารที่ 14 มกราคม  2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า มอบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติด้วยความกล้าหาญ และความเสียสละ  วันอังคารที่ 14 มกราคม  2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า มอบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติด้วยความกล้าหาญ และความเสียสละ  วันอังคารที่ 14 มกราคม  2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า มอบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติด้วยความกล้าหาญ และความเสียสละ  วันอังคารที่ 14 มกราคม  2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า มอบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติด้วยความกล้าหาญ และความเสียสละ  วันอังคารที่ 14 มกราคม  2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า มอบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติด้วยความกล้าหาญ และความเสียสละ  วันอังคารที่ 14 มกราคม  2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า มอบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติด้วยความกล้าหาญ และความเสียสละ  วันอังคารที่ 14 มกราคม  2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า มอบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติด้วยความกล้าหาญ และความเสียสละ  วันอังคารที่ 14 มกราคม  2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า มอบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติด้วยความกล้าหาญ และความเสียสละ 

back to top