th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าพนักงานตรวจเรือ ครั้งที่ 2
(11-09-2557)

สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าพนักงานตรวจเรือ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า


ภาพกิจกรรม:

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าพนักงานตรวจเรือ ครั้งที่ 2  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าพนักงานตรวจเรือ ครั้งที่ 2  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าพนักงานตรวจเรือ ครั้งที่ 2    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าพนักงานตรวจเรือ ครั้งที่ 2  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าพนักงานตรวจเรือ ครั้งที่ 2  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าพนักงานตรวจเรือ ครั้งที่ 2  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าพนักงานตรวจเรือ ครั้งที่ 2 

back to top