Buca escort

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort kuşadası escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
ข่าวผู้บริหาร.

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า ขับเคลื่อนมาตรฐานคนประจำเรือสู่ระดับสากล
(14-11-2562)          นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ร่วมลงนาม กับ Mr. CAO Desheng, Director General of China maritime safety Administration (China MSA) ในความตกลงทวิภาคีเพื่อรับรองประกาศนียบัตรของผู้ทำการเรือ ตามข้อ I/10 แห่งอนุสัญญา STCW (International Convention on Standards  of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) ระหว่างกรมเจ้าท่าและ China MSA ในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 25 (25th ASEAN Transport Ministers Meeting : ATM) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ Mr. LI Xiaopeng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนาม  พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมเจ้าท่า และ China MSA

          ความตกลงดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อส่งเสริมให้คนประจำเรือของประเทศหนึ่งสามารถลงทำการในเรือที่ชักธงของอีกประเทศหนึ่งได้ อันจะส่งผลให้คนประจำเรือไทยมีโอกาสในการทำงานในเรือต่างชาติมากขึ้น นอกจากนี้ ประเทศไทย โดยกรมเจ้าท่าสามารถใช้โอกาสนี้ขยายความร่วมมือกับประเทศจีน ในการยกระดับความรู้ และทักษะความสามารถคนประจำเรือไทยให้สูงยิ่งขึ้น เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับความรู้ให้กับคนประจำเรือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคนประจำเรือของไทยให้มีความสามารถ และความชำนาญที่สูงขึ้น รวมทั้งขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลของประเทศไทยในอนาคตภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า ขับเคลื่อนมาตรฐานคนประจำเรือสู่ระดับสากล  กรมเจ้าท่า ขับเคลื่อนมาตรฐานคนประจำเรือสู่ระดับสากล  กรมเจ้าท่า ขับเคลื่อนมาตรฐานคนประจำเรือสู่ระดับสากล  กรมเจ้าท่า ขับเคลื่อนมาตรฐานคนประจำเรือสู่ระดับสากล  กรมเจ้าท่า ขับเคลื่อนมาตรฐานคนประจำเรือสู่ระดับสากล 

back to top