Buca escort

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort kuşadası escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
anadolu yakasi escort
ข่าวผู้บริหาร.

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ต้อนรับและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม
(07-11-2562)วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ต้อนรับและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา พร้อมด้วย นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม โดยนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และเจ้าหน้าที่ รวมประมาณ 200 คน เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ณ หอประชุมใหญ่ ร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมร่วมกันในประเด็นสำคัญต่างๆ ซึ่งทางกระทรวงคมนาคมได้นำเสนอรายละเอียดแผนงานโครง ยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงาน พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข ในประเด็นต่าง เช่น การพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะ, การพัฒนาระบบขนส่งทางราง/รถไฟฟ้า, การลดอัตราค่าโดยสาร, การกำหนดความเร็วรถนอกเขตเทศบาล, การปฏิรูป ขสมก., การพัฒนาระบบผ่านทางพิเศษ, การพัฒนาระบบ application ต่างๆ, การพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ, สายการบิน Low cost การพัฒนาสถานีเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นต้น ให้คณะกรรมาธิการฯ ทราบ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมเจ้าท่า คณะกรรมาธิการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจาก IMO ในปี 2564 จะต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร และควรมีองค์กรหรือหน่วยงานหลักเป็นเจ้าภาพดูแลเรื่องนี้ดังเช่นกรณี IUU และ ICAO ซึ่งตาม พรบ.ส่งเสริมการพาณิชยนาวี มีโครงสร้างของคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี, การพัฒนาระบบขนส่งเชื่อมโยงบกน้ำอากาศ 3 จังหวัดท่องเที่ยว กระบี่-พังงา-ภูเก็ต, รวมถึงการจัดตั้งองค์กรส่งเสริมพาพณิชยนาวีในรูปแบบองค์การมหาชน ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐฯ ได้ชี้แจงว่าได้เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินดังกล่าวกับกรมเจ้าท่าแล้วมีความมั่นใจและจะพลาดไม่ได้ สำหรับการพัฒนาสถานีเรือเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งโดยสารเพื่อยกระดับการให้บริการเดินทางสาธารณะ ปัจจุบันกรมเจ้าท่าได้พัฒนาท่าเรือกรมเจ้าท่าเป็นต้นแบบในการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชน เช่น การพัฒนาห้องน้ำ การติดตั้ง Wifi ฟรี การติดตั้งป้ายบอกทางไปสถานที่สำคัญและระบบขนส่งเชื่อมโยง (หัวลำโพง) เป็นต้น

ภาพกิจกรรม:

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ต้อนรับและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม   วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ต้อนรับและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม   วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ต้อนรับและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ต้อนรับและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม   วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ต้อนรับและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม  

back to top