th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

ประชุมสัมมนา เรืองการเตรียมความพร้อมกรณีการตรวจเรือแบบเข้มข้น(Concentrated Inspection Campaign ; CIC) ประจำปี 2557 ของ TOKYO MOU
(20-08-2557)เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรืองการเตรียมความพร้อมกรณีการตรวจเรือแบบเข้มข้น(Concentrated Inspection Campaign ; CIC) ประจำปี 2557 ของ TOKYO MOU โดยมีนายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานเรือเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า

ภาพกิจกรรม:

ประชุมสัมมนา เรืองการเตรียมความพร้อมกรณีการตรวจเรือแบบเข้มข้น(Concentrated Inspection Campaign ; CIC) ประจำปี 2557 ของ TOKYO MOU  ประชุมสัมมนา เรืองการเตรียมความพร้อมกรณีการตรวจเรือแบบเข้มข้น(Concentrated Inspection Campaign ; CIC) ประจำปี 2557 ของ TOKYO MOU  ประชุมสัมมนา เรืองการเตรียมความพร้อมกรณีการตรวจเรือแบบเข้มข้น(Concentrated Inspection Campaign ; CIC) ประจำปี 2557 ของ TOKYO MOU  ประชุมสัมมนา เรืองการเตรียมความพร้อมกรณีการตรวจเรือแบบเข้มข้น(Concentrated Inspection Campaign ; CIC) ประจำปี 2557 ของ TOKYO MOU  ประชุมสัมมนา เรืองการเตรียมความพร้อมกรณีการตรวจเรือแบบเข้มข้น(Concentrated Inspection Campaign ; CIC) ประจำปี 2557 ของ TOKYO MOU  ประชุมสัมมนา เรืองการเตรียมความพร้อมกรณีการตรวจเรือแบบเข้มข้น(Concentrated Inspection Campaign ; CIC) ประจำปี 2557 ของ TOKYO MOU  ประชุมสัมมนา เรืองการเตรียมความพร้อมกรณีการตรวจเรือแบบเข้มข้น(Concentrated Inspection Campaign ; CIC) ประจำปี 2557 ของ TOKYO MOU 

back to top