th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

พิธีทำบุญกระทรวงคมนาคม และพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556 และพิธีมอบรางวัล Work Hard & Work Smart Award
(20-06-2557)          นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญกระทรวงคมนาคม และพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556 และพิธีมอบรางวัล Work Hard  & Work Smart Award ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ อาคารสโมสร และหอประชุมกระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่ามีผู้ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556 จำนวน 2 ราย คือ 1. ประเภทกลุ่มทั่วไป ได้แก่ นายคงพล สุนันทลักษณ์  นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน ส่วนสร้างแผนที่ สำนักวิศวกรรม และ 2. ประเภทวิชาการ ได้แก่ นายปิ่นพงษ์ เข็มทอง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สำนักแผนงาน

ภาพกิจกรรม:

พิธีทำบุญกระทรวงคมนาคม และพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556 และพิธีมอบรางวัล Work Hard  & Work Smart Award  พิธีทำบุญกระทรวงคมนาคม และพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556 และพิธีมอบรางวัล Work Hard  & Work Smart Award  พิธีทำบุญกระทรวงคมนาคม และพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556 และพิธีมอบรางวัล Work Hard  & Work Smart Award  พิธีทำบุญกระทรวงคมนาคม และพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556 และพิธีมอบรางวัล Work Hard  & Work Smart Award  พิธีทำบุญกระทรวงคมนาคม และพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556 และพิธีมอบรางวัล Work Hard  & Work Smart Award  พิธีทำบุญกระทรวงคมนาคม และพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556 และพิธีมอบรางวัล Work Hard  & Work Smart Award  พิธีทำบุญกระทรวงคมนาคม และพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556 และพิธีมอบรางวัล Work Hard  & Work Smart Award  พิธีทำบุญกระทรวงคมนาคม และพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556 และพิธีมอบรางวัล Work Hard  & Work Smart Award  พิธีทำบุญกระทรวงคมนาคม และพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556 และพิธีมอบรางวัล Work Hard  & Work Smart Award   


เอกสารแนบ:


New Doc 11.pdf
back to top