th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจท่าเรือเพื่อรองรับการจัดงาน Thailand Biennale 2018 ณ จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561
(02-11-2561)วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยนาวาตรี ชัยศิริ ขุนดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมกับนายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองกระบี่ ในการตรวจท่าเรือในคลองปากน้ำกระบี่ อาทิ ท่าเรือลานปูดำ, ท่าเรือเจ้าฟ้า และท่าเรือเทศบาลเมือง เป็นต้น รวมทั้งยังได้ตรวจบริเวณพื้นที่จัดงานที่อ่าวนาง และหาดนพรัตน์ธารา เพื่อรองรับการจัดงาน Thailand Biennale 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพกิจกรรม:

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจท่าเรือเพื่อรองรับการจัดงาน Thailand Biennale 2018 ณ จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจท่าเรือเพื่อรองรับการจัดงาน Thailand Biennale 2018 ณ จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจท่าเรือเพื่อรองรับการจัดงาน Thailand Biennale 2018 ณ จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจท่าเรือเพื่อรองรับการจัดงาน Thailand Biennale 2018 ณ จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจท่าเรือเพื่อรองรับการจัดงาน Thailand Biennale 2018 ณ จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจท่าเรือเพื่อรองรับการจัดงาน Thailand Biennale 2018 ณ จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจท่าเรือเพื่อรองรับการจัดงาน Thailand Biennale 2018 ณ จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 

back to top