th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561
(24-10-2561)ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยมีนายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ พร้อมด้วยนายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าร่วมให้การต้อนรับ 

สำหรับการลงพื้นที่ตรวจราชการในครั้งนี้อธิบดีกรมเจ้าท่าได้เดินทางตรวจสอบสภาพพื้นที่การดำเนินโครงการขุดลอกแม่น้ำแม่กลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 บริเวณตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยได้รับฟังคำบรรยายแผนงานโครงการขุดลอกจากนายสุธี วงศ์โต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 หลังจากนั้นได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวประเพณีวันออกพรรษา ณ แม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดใหญ่นครชุมน์ ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อีกทั้งยังได้ตรวจสภาพพื้นที่บริเวณพื้นที่จัดงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยนอกจากนี้กรมเจ้าท่ายังได้จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมเรือเจ็ทสกี และเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 209 สำหรับอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้เข้าการแข่งขันเรือยาวฯ ในครั้งนี้ภาพกิจกรรม:

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 

back to top