th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะเดินทางตรวจราชการเตรียมความพร้อมการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการจัดแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,krabi 2018
(19-10-2561)วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะเดินทางตรวจราชการเตรียมความพร้อมการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการจัดแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,krabi 2018 โดยเดินทางตรวจติดตามการดำเนินงาน แนวทางการพัฒนาและความพร้อมในการให้บริการของท่าเทียบเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสมชาย สุมนัสขจรกุล (รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) พร้อมด้วยนายสมภพ ปัญญาไวย์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5) นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต) นายภาณุ ภาศักดี (หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมทางทะเล) ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้รับฟังบรรยายสรุปการให้บริการของท่าเทียบเรือรัษฎาโดยบริษัท ซีทราน ทราเวล จำกัด การกำกับดูแลนักท่องเที่ยวของเจ้าหน้าที่โดยกรมเจ้าท่า พร้อมพบปะพูดคุยกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการท่าเทียบเรือ อาทิ พิจารณาจัดหา wifi บริเวณท่าเรือ ขยายสะพานเชื่อม ท่า ลง เรือ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ พิจารณาด้านการทำ CSR และสิ่งแวดล้อมรอบๆบริเวณท่าเทียบเรือ ปัญหาการกำจัดขยะ การติดตั้งป้ายชื่อท่าเรือบริเวณหน้าท่าเรือ และป้ายประชาสัมพันธ์ งาน Thailand Biennale,krabi 2018 การพัฒนาแอพลิเคชั่นจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ ขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาสนับสนุน การขุดลอกร่องน้ำหน้าท่าเทียบเรือ และ การขออนุญาต สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง เพื่อป้องกันการเซาะตลิ่งและขยายการให้บริการ รวมถึงมีการหารือ การใช้ ริสแบนด์เพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนและคุ้มครองนักท่องเที่ยว ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก พร้อมเชิญชวนให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมงานแสดงศิลปะกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,krabi 2018 ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 2 พ.ย.2561 - 28 ก.พ. 2562 (รวมระยะเวลา 4 เดือน)


ภาพกิจกรรม:

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะเดินทางตรวจราชการเตรียมความพร้อมการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการจัดแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,krabi 2018   วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะเดินทางตรวจราชการเตรียมความพร้อมการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการจัดแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,krabi 2018   วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะเดินทางตรวจราชการเตรียมความพร้อมการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการจัดแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,krabi 2018   วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะเดินทางตรวจราชการเตรียมความพร้อมการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการจัดแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,krabi 2018   วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะเดินทางตรวจราชการเตรียมความพร้อมการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการจัดแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,krabi 2018   วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะเดินทางตรวจราชการเตรียมความพร้อมการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการจัดแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,krabi 2018   วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะเดินทางตรวจราชการเตรียมความพร้อมการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการจัดแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,krabi 2018   วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะเดินทางตรวจราชการเตรียมความพร้อมการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการจัดแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,krabi 2018   วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะเดินทางตรวจราชการเตรียมความพร้อมการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการจัดแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,krabi 2018   วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะเดินทางตรวจราชการเตรียมความพร้อมการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการจัดแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,krabi 2018   วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะเดินทางตรวจราชการเตรียมความพร้อมการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการจัดแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,krabi 2018   วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะเดินทางตรวจราชการเตรียมความพร้อมการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการจัดแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,krabi 2018  

back to top