th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชาดหาดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
(24-08-2561)วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชาดหาดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการแถลงข่าวโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเสริมทรายชาดหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นผู้กล่าวรายงาน และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมสัมมนาฯ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา 
โดยกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้ร่วมมือกับ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายหาดพัทยา ผ่านขบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และได้ข้อสรุปรูปแบบการแก้ไขปัญหาโดยการเสริมทราย (beach nourichment) มีความเหมาะสม คุ้มค่า และมีผลกระทบน้อย ซึ่งกรมเจ้าท่าได้ว่าจ้าง บริษัท กิจการร่วมค้า มารีน คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการก่อสร้างเสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี ในการปรับโฉมชายหาดพัทยา เสริมทรายเป็นระยะทาง 2.8 กิโลเมตร กว้าง 35 เมตร ตั้งแต่ชายหาดพัทยาเหนือบริเวณหน้าโรงแรมดุสิตธานี จนถึงชายหาดพัทยาใต้ บริเวณวอล์คกิ้ง สตรีท เพื่อฟื้นฟูชายหาดเมืองพัทยา ให้กลับมาสวยงามมีคุณค่า ดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สร้างรายได้กับ ประชาชน ผู้ประกอบการ ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และเศรษฐกิจของประเทศ 

ขณะนี้งานก่อสร้างคืบหน้าไปประมาณ ร้อยละ 25 และจะแล้วเสร็จ ในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้

ในการนี้ รองอธิบดีฯ ได้ร่วมบรรยายกล่าวถึงนโยบายและทิศทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายหาดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมเจ้าท่า เห็นควรให้มีการบูรณาการยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 2 ส่วน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง และยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการบูรณาการกับหน่วยงานราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และมีข้อเสนอการดำเนินการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้จากภาคการท่องเที่ยว 3.1 ล้านๆ บาท ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้รองอธิบดีฯ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในเรื่องดังกล่าวอีกด้วย


ภาพกิจกรรม:

นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชาดหาดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา  นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชาดหาดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา    นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชาดหาดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา  นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชาดหาดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา  นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชาดหาดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา  นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชาดหาดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา  นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชาดหาดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา  นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชาดหาดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา  นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชาดหาดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา  นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชาดหาดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา  นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชาดหาดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา  นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชาดหาดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา     

back to top