th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เข้าร่วมการประชุมระดับสูงระดับภูมิภาคเพื่อร่วมพิธีเปิดตัวโครงการ IMO/NORAD/MEPSEAS และพิจารณาแผนดำเนินงานของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(02-07-2561)นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำและทีมงานกรมเจ้าท่า  ได้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงระดับภูมิภาคเพื่อร่วมพิธีเปิดตัวโครงการ IMO/NORAD/MEPSEAS และพิจารณาแผนดำเนินงานของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2561 ณ เมืองบาหลี  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ภาพกิจกรรม:

นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เข้าร่วมการประชุมระดับสูงระดับภูมิภาคเพื่อร่วมพิธีเปิดตัวโครงการ IMO/NORAD/MEPSEAS  และพิจารณาแผนดำเนินงานของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย        

back to top