th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการด้านการบริหารจัดการกองเรือประมงฯ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ กรมเจ้าท่า
(15-06-2561)นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม, นายวิทยา ยาม่วง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ เยี่ยมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการด้านการบริหารจัดการกองเรือประมงและการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า , รองอธิบดีกรมเจ้าท่า , คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอเกี่ยวกับผลการดำเนินการเรื่องดังกล่าว ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ กรมเจ้าท่า

ภาพกิจกรรม:

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการด้านการบริหารจัดการกองเรือประมงฯ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ กรมเจ้าท่า  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการด้านการบริหารจัดการกองเรือประมงฯ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ กรมเจ้าท่า  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการด้านการบริหารจัดการกองเรือประมงฯ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ กรมเจ้าท่า  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการด้านการบริหารจัดการกองเรือประมงฯ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ กรมเจ้าท่า  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการด้านการบริหารจัดการกองเรือประมงฯ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ กรมเจ้าท่า  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการด้านการบริหารจัดการกองเรือประมงฯ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ กรมเจ้าท่า  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการด้านการบริหารจัดการกองเรือประมงฯ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ กรมเจ้าท่า  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการด้านการบริหารจัดการกองเรือประมงฯ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ กรมเจ้าท่า  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการด้านการบริหารจัดการกองเรือประมงฯ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ กรมเจ้าท่า  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการด้านการบริหารจัดการกองเรือประมงฯ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ กรมเจ้าท่า  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการด้านการบริหารจัดการกองเรือประมงฯ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ กรมเจ้าท่า  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการด้านการบริหารจัดการกองเรือประมงฯ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ กรมเจ้าท่า  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการด้านการบริหารจัดการกองเรือประมงฯ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ กรมเจ้าท่า 

back to top