th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อม แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากเหตุน้ำมันรั่วไหล ประจำปี พ.ศ.2561
(14-06-2561)
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากเหตุน้ำมันรั่วไหล ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ โดย กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ เราเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในเรื่องการขจัดมลพิษทางน้ำฯ พร้อมทั้งได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงจากเหตุน้ำมันรั่วไหล เข้าร่วมฝึกซ้อมกับทางบริษัทเชฟรอน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการฝึกครั้งนี้ด้วยณ สำนักงานใหญ่ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

 

 

 

 

 ภาพกิจกรรม:

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อม แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากเหตุน้ำมันรั่วไหล  ประจำปี พ.ศ.2561   นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อม แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากเหตุน้ำมันรั่วไหล  ประจำปี พ.ศ.2561   นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อม แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากเหตุน้ำมันรั่วไหล  ประจำปี พ.ศ.2561     นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อม แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากเหตุน้ำมันรั่วไหล  ประจำปี พ.ศ.2561   นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อม แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากเหตุน้ำมันรั่วไหล  ประจำปี พ.ศ.2561   นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อม แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากเหตุน้ำมันรั่วไหล  ประจำปี พ.ศ.2561  


เอกสารแนบ:


ข่าว อจท. เชฟรอน.jpg
back to top