th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายสมชาย สุมมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่ามอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ฝึกอบรมโครงการ Cadet Plus Program
(07-06-2561)     เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 นายสมชาย สุมมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ได้รับเกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ฝึกอบรม และกล่าวบรรยายแสดงความสำเร็จโครงการความร่วมมือระหว่างไทยและสิงคโปร์ ในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการ Cadet Plus Program ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม INTERCONTINENTAL BANGKOK เวลา 17.30 - 21.30 น. 
  


ภาพกิจกรรม:

นายสมชาย สุมมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่ามอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ฝึกอบรมโครงการ Cadet Plus Program   นายสมชาย สุมมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่ามอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ฝึกอบรมโครงการ Cadet Plus Program   นายสมชาย สุมมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่ามอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ฝึกอบรมโครงการ Cadet Plus Program   นายสมชาย สุมมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่ามอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ฝึกอบรมโครงการ Cadet Plus Program   นายสมชาย สุมมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่ามอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ฝึกอบรมโครงการ Cadet Plus Program   นายสมชาย สุมมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่ามอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ฝึกอบรมโครงการ Cadet Plus Program   นายสมชาย สุมมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่ามอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ฝึกอบรมโครงการ Cadet Plus Program  

back to top