th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางเดินเรือ “วงแหวนอันดามัน” เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ภูเก็ต-พังงา-กระบี่
(07-06-2561)นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางเดินเรือ “วงแหวนอันดามัน” เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ภูเก็ต-พังงา-กระบี่ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และผู้ประกอบเดินเรือ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมธรรมรินทร์ เบย์ โรงแรมเคป พันวา จังหวัดภูเก็ต 
สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการเผยแพร่ข้อมูล และรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการเดินเรือเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเส้นทางการเดินเรือประจำทางให้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการนำการขนส่งทางน้ำมาเชื่อมต่อกับการขนส่งในรูปแบบอื่นๆ ให้เป็นการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้ง ยังเป็นการลดระยะทาง และเวลาสู่แหล่งท่องเที่ยวของทั้ง 3 จังหวัด ทำให้เกิดการขยายตัวของการท่องเที่ยวอย่างไร้ขีดจำกัด โดยกรมเจ้าท่าได้นำเสนอแผนการพัฒนาเส้นทางเดินเรือประจำทางเชื่อมต่อจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ จำนวน 7 เส้นทาง ดังนี้ 
- เส้นทางที่ 1 เส้นทางเรือโดยสารขนาดใหญ่ เพื่อเชื่อมโยง 2 สนามบิน ได้แก่ ภูเก็ต - กระบี่ โดยเริ่มจากท่าเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (ปากคลองจิหลาด) ถึง ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต 
- เส้นทางที่ 2 เส้นทางเดินเรือประจำทางเฟอร์รี่ และบรรทุกรถ ระหว่างท่าเรืออ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต ถึง ท่าเรือช่องหลาด จังหวัดพังงา และถึง ท่าเรือท่าเลน จังหวัดกระบี่ 
- เส้นทางที่ 3 เส้นทางเดินเรือประจำทางเฟอร์รี่ และบรรทุกรถ ระหว่างท่าเรือช่องหลาด เกาะยาวใหญ่ ถึง ท่าเรือมาเนาะ เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา 
- เส้นทางที่ 4 เส้นทางเดินเรือประจำทางเฟอร์รี่ และบรรทุกรถ ระหว่างท่าเรือบ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอลันตา ถึง ท่าเรือบ้านคลองหมาก ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอลันตา จังหวัดกระบี่ 
- เส้นทางที่ 5 เส้นทางเดินเรือประจำทางเฟอร์รี่ และบรรทุกรถ ระหว่างท่าเรืออ่าวทองหลาง เกาะลันตา ถึง เกาะจำ เกาะปู จังหวัดกระบี่ 
- เส้นทางที่ 6 เส้นทางเดินเรือประจำทางเฟอร์รี่ และบรรทุกรถ ระหว่างท่าเรืออำเภอเก่า เกาะลันตาใหญ่ ถึง ท่าเรือเกาะปอ จังหวัดกระบี่ 
- เส้นทางที่ 7 เส้นทางเดินเรือโดยสารประจำทาง จากท่าเรือศาลาด่าน เกาะลันตา ถึง ท่าเรืออ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต 
ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ประกอบการ และภาคประชาชนขอนำเส้นทางการเดินเรือที่ 3 กลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง ซึ่งกรมเจ้าท่ามีกำหนดประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพด้านการเดินเรือเข้าร่วมรับการพิจารณาคัดเลือกเดินเรือ จำนวน 6 เส้นทาง ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 และกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาผลการคัดเลือกภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 


ภาพกิจกรรม:

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางเดินเรือ “วงแหวนอันดามัน” เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ภูเก็ต-พังงา-กระบี่  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางเดินเรือ “วงแหวนอันดามัน” เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ภูเก็ต-พังงา-กระบี่  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางเดินเรือ “วงแหวนอันดามัน” เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ภูเก็ต-พังงา-กระบี่    นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางเดินเรือ “วงแหวนอันดามัน” เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ภูเก็ต-พังงา-กระบี่  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางเดินเรือ “วงแหวนอันดามัน” เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ภูเก็ต-พังงา-กระบี่  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางเดินเรือ “วงแหวนอันดามัน” เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ภูเก็ต-พังงา-กระบี่ 

back to top