th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรม " ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา" ณ หมู่ 8 ต.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
(06-06-2561)นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า  เป็นประธานฯในการกล่าวเปิดกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา” จัดขึ้นโดยสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ที่ 1  กรมเจ้าท่า อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนภายในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ตระหนักถึงปัญหาการกำจัดผักตบชวาให้มีปริมาณลดลงในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณ หมู่ 8 ตำบลบางไทรอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรม " ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา" ณ หมู่ 8 ต.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรม " ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา" ณ หมู่ 8 ต.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรม " ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา" ณ หมู่ 8 ต.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา    กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรม " ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา" ณ หมู่ 8 ต.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรม " ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา" ณ หมู่ 8 ต.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรม " ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา" ณ หมู่ 8 ต.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรม " ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา" ณ หมู่ 8 ต.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรม " ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา" ณ หมู่ 8 ต.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรม " ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา" ณ หมู่ 8 ต.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 

back to top