th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยรองอธิบดีฯ คณะผู้บริหาร กรมเจ้าท่าร่วมให้การต้อนรับ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือและคณะ
(01-06-2561)
นายจิรุตม์  วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยรองอธิบดีฯ,คณะผู้บริหารกรมเจ้าท่าและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมให้การต้อนรับ พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ และคณะ ที่เดินทางมาเข้าเยี่ยมพร้อมทั้งร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเชื่อมโยงทะเบียนเรือและติดตามการทำงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมายฯพร้อมทั้งเยี่ยมชม(ห้องCCTV)ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ภาพกิจกรรม:

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยรองอธิบดีฯ คณะผู้บริหาร  กรมเจ้าท่าร่วมให้การต้อนรับ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือและคณะ    นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยรองอธิบดีฯ คณะผู้บริหาร  กรมเจ้าท่าร่วมให้การต้อนรับ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือและคณะ      นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยรองอธิบดีฯ คณะผู้บริหาร  กรมเจ้าท่าร่วมให้การต้อนรับ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือและคณะ    นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยรองอธิบดีฯ คณะผู้บริหาร  กรมเจ้าท่าร่วมให้การต้อนรับ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือและคณะ    นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยรองอธิบดีฯ คณะผู้บริหาร  กรมเจ้าท่าร่วมให้การต้อนรับ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือและคณะ    นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยรองอธิบดีฯ คณะผู้บริหาร  กรมเจ้าท่าร่วมให้การต้อนรับ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือและคณะ    นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยรองอธิบดีฯ คณะผู้บริหาร  กรมเจ้าท่าร่วมให้การต้อนรับ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือและคณะ    นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยรองอธิบดีฯ คณะผู้บริหาร  กรมเจ้าท่าร่วมให้การต้อนรับ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือและคณะ    นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยรองอธิบดีฯ คณะผู้บริหาร  กรมเจ้าท่าร่วมให้การต้อนรับ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือและคณะ    นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยรองอธิบดีฯ คณะผู้บริหาร  กรมเจ้าท่าร่วมให้การต้อนรับ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือและคณะ    นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยรองอธิบดีฯ คณะผู้บริหาร  กรมเจ้าท่าร่วมให้การต้อนรับ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือและคณะ     

back to top