th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับนางจีราภา ริ้วเหลือง หัวหน้ากองส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ๒ (พระยาวิสูตรสาครดิษฐ์) อาคาร ๕ กรมเจ้าท่า
(16-03-2560)นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับนางจีราภา ริ้วเหลือง หัวหน้ากองส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในการเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์และขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน โดยมีนายสุรชัย บุรพานนทชัย รักษาราชการแทนเลขานุการกรม ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ๒ (พระยาวิสูตรสาครดิษฐ์) อาคาร ๕ กรมเจ้าท่า

ภาพกิจกรรม:

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับนางจีราภา ริ้วเหลือง หัวหน้ากองส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ๒ (พระยาวิสูตรสาครดิษฐ์) อาคาร ๕ กรมเจ้าท่า  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับนางจีราภา ริ้วเหลือง หัวหน้ากองส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ๒ (พระยาวิสูตรสาครดิษฐ์) อาคาร ๕ กรมเจ้าท่า     

back to top