th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์กับทางรายการ "คัดข่าวเด่น" เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมวิสูตรสาครดิษฐ์ กรมเจ้าท่า
(23-02-2560)นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์กับทางรายการ "คัดข่าวเด่น" ในประเด็น “พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 (สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ) ” ทางสถานีโทรทัศน์ (NBT) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมวิสูตรสาครดิษฐ์ กรมเจ้าท่า

ภาพกิจกรรม:

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์กับทางรายการ "คัดข่าวเด่น" เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมวิสูตรสาครดิษฐ์ กรมเจ้าท่า   นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์กับทางรายการ "คัดข่าวเด่น" เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมวิสูตรสาครดิษฐ์ กรมเจ้าท่า   นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์กับทางรายการ "คัดข่าวเด่น" เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมวิสูตรสาครดิษฐ์ กรมเจ้าท่า  

back to top