th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดการประชุมเจ้าพนักงานตรวจเรือ
(19-01-2560)

วันที่ 19 มกราคม 2560 นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธาณเปิดการประชุมแนวทางดำเนินการตามกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือและประกาศกรมเจ้าท่าที้เกี่ยวข้องกับการตรวจเรือ โดยมีเจ้าพนักงานตรวจเรือส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคาร 1


ภาพกิจกรรม:

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดการประชุมเจ้าพนักงานตรวจเรือ  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดการประชุมเจ้าพนักงานตรวจเรือ  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดการประชุมเจ้าพนักงานตรวจเรือ  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดการประชุมเจ้าพนักงานตรวจเรือ  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดการประชุมเจ้าพนักงานตรวจเรือ  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดการประชุมเจ้าพนักงานตรวจเรือ  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดการประชุมเจ้าพนักงานตรวจเรือ                   

back to top