th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

วันที่ 4 เมษายน 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ในโอกาสเข้าปฏิบัติราชการอย่างเป็นทางการในวันแรก พร้อมกับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณกรมเจ้าท่าเพื่อความเป็นสิริมงคล
(05-04-2559)วันที่ 4 เมษายน 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ในโอกาสเข้าปฏิบัติราชการอย่างเป็นทางการในวันแรก พร้อมกับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณกรมเจ้าท่าเพื่อความเป็นสิริมงคล

ภาพกิจกรรม:

วันที่ 4 เมษายน 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ในโอกาสเข้าปฏิบัติราชการอย่างเป็นทางการในวันแรก พร้อมกับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณกรมเจ้าท่าเพื่อความเป็นสิริมงคล  วันที่ 4 เมษายน 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ในโอกาสเข้าปฏิบัติราชการอย่างเป็นทางการในวันแรก พร้อมกับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณกรมเจ้าท่าเพื่อความเป็นสิริมงคล  วันที่ 4 เมษายน 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ในโอกาสเข้าปฏิบัติราชการอย่างเป็นทางการในวันแรก พร้อมกับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณกรมเจ้าท่าเพื่อความเป็นสิริมงคล    วันที่ 4 เมษายน 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ในโอกาสเข้าปฏิบัติราชการอย่างเป็นทางการในวันแรก พร้อมกับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณกรมเจ้าท่าเพื่อความเป็นสิริมงคล  วันที่ 4 เมษายน 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ในโอกาสเข้าปฏิบัติราชการอย่างเป็นทางการในวันแรก พร้อมกับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณกรมเจ้าท่าเพื่อความเป็นสิริมงคล  วันที่ 4 เมษายน 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ในโอกาสเข้าปฏิบัติราชการอย่างเป็นทางการในวันแรก พร้อมกับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณกรมเจ้าท่าเพื่อความเป็นสิริมงคล  วันที่ 4 เมษายน 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ในโอกาสเข้าปฏิบัติราชการอย่างเป็นทางการในวันแรก พร้อมกับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณกรมเจ้าท่าเพื่อความเป็นสิริมงคล  วันที่ 4 เมษายน 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ในโอกาสเข้าปฏิบัติราชการอย่างเป็นทางการในวันแรก พร้อมกับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณกรมเจ้าท่าเพื่อความเป็นสิริมงคล  วันที่ 4 เมษายน 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ในโอกาสเข้าปฏิบัติราชการอย่างเป็นทางการในวันแรก พร้อมกับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณกรมเจ้าท่าเพื่อความเป็นสิริมงคล             

back to top