th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวดตราด
(18-03-2559)นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายดรุณ  แสงฉาย  รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวดตราด และโครงการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดตราดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีนายภิมุข  ประยูรพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6  นายบุญเรียง รัตนบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด   นายสุริยา กิตติมณฑล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง  นายอภิเดช  หาญธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี  และผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ภาพกิจกรรม:

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายดรุณ  แสงฉาย  รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวดตราด   นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายดรุณ  แสงฉาย  รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวดตราด   นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายดรุณ  แสงฉาย  รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวดตราด    

back to top