th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 47
(31-08-2558)นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 47 ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อเป็นการสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งการพัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ห้องศรี พระยา กรมเจ้าท่าภาพกิจกรรม:

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 47   นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 47   นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 47   นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 47   นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 47  


เอกสารแนบ:


IMG_5494.JPG
back to top