th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านบริหาร) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบ e-GP ระยะที่ 2
(27-02-2558)

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านบริหาร) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระเบียบพัสดุและแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า วันที่ 27 ก.พ. 2558  

ภาพกิจกรรม:

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านบริหาร) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบ e-GP ระยะที่ 2  รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านบริหาร) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบ e-GP ระยะที่ 2  รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านบริหาร) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบ e-GP ระยะที่ 2  รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านบริหาร) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบ e-GP ระยะที่ 2 

back to top