th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

อธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะผู้บริหาร แถลงนโยบายมอบความสุขให้ประชาชน ปี 2558
(06-01-2558)

วันที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะผู้บริหาร แถลงนโยบายมอบความสุขให้ประชาชน ปี 2558 ณ ห้องประชุมศรี พระยา อาคาร 2 ชั้นดาดฟ้า กรมเจ้าท่าวันที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. 
นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะผู้บริหาร แถลงนโยบายมอบความสุขให้ประชาชน ปี 2558  
ณ ห้องประชุมศรี พระยา อาคาร 2 ชั้นดาดฟ้า กรมเจ้าท่า

หัวข้อดังนี้
1.นโยบายใหม่ประจำปี 2558
2.กิจกรรมโครงการมอบความสุขให้กับประชาชน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่
3.โครงการใหม่ ๆ ที่สำคัญในปี 2558
4. ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าเรือที่สำคัญ ๆ


ภาพกิจกรรม:

อธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะผู้บริหาร แถลงนโยบายมอบความสุขให้ประชาชน ปี 2558   อธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะผู้บริหาร แถลงนโยบายมอบความสุขให้ประชาชน ปี 2558   อธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะผู้บริหาร แถลงนโยบายมอบความสุขให้ประชาชน ปี 2558   อธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะผู้บริหาร แถลงนโยบายมอบความสุขให้ประชาชน ปี 2558   อธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะผู้บริหาร แถลงนโยบายมอบความสุขให้ประชาชน ปี 2558   อธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะผู้บริหาร แถลงนโยบายมอบความสุขให้ประชาชน ปี 2558   อธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะผู้บริหาร แถลงนโยบายมอบความสุขให้ประชาชน ปี 2558    

back to top