th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 33 จังหวัดหนองบัวลำภู
(22-12-2557)

กรมเจ้าท่า จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 33 อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภูกรมเจ้าท่า จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 33 อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายสมบูรณ์ โอฬารกิจเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายสุริยา กิตติมณฑล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านท่าลาด
ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีเยาวชน ครูอาจารย์ ในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวน 160 คน
ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ และปลุกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ


ภาพกิจกรรม:

โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 33 จังหวัดหนองบัวลำภู  โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 33 จังหวัดหนองบัวลำภู  โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 33 จังหวัดหนองบัวลำภู  โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 33 จังหวัดหนองบัวลำภู  โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 33 จังหวัดหนองบัวลำภู  โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 33 จังหวัดหนองบัวลำภู  โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 33 จังหวัดหนองบัวลำภู  โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 33 จังหวัดหนองบัวลำภู    โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 33 จังหวัดหนองบัวลำภู  โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 33 จังหวัดหนองบัวลำภู  โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 33 จังหวัดหนองบัวลำภู     

back to top