th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่าจัดประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณ เพื่อหารือเกี่ยวกับงบประมาณ
(20-11-2557)

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงบประมาณ โดยจัดระชุมร่วมกันเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านงบประมาณ เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า

ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่าจัดประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณ เพื่อหารือเกี่ยวกับงบประมาณ  กรมเจ้าท่าจัดประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณ เพื่อหารือเกี่ยวกับงบประมาณ  กรมเจ้าท่าจัดประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณ เพื่อหารือเกี่ยวกับงบประมาณ  กรมเจ้าท่าจัดประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณ เพื่อหารือเกี่ยวกับงบประมาณ  กรมเจ้าท่าจัดประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณ เพื่อหารือเกี่ยวกับงบประมาณ 

back to top