th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่าจัดฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานขนส่งทางน้ำ" รุ่นที่ 8
(20-11-2557)

วันที่ 20 พ.ย. 2557 นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานขนส่งทางน้ำ" รุ่นที่ 8 ณ ห้องศรีพระยา อาคาร 2 โดยการอบรมจัดระหว่าง 20 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2557 และมีการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่าจัดฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานขนส่งทางน้ำ" รุ่นที่ 8  กรมเจ้าท่าจัดฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานขนส่งทางน้ำ" รุ่นที่ 8  กรมเจ้าท่าจัดฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานขนส่งทางน้ำ" รุ่นที่ 8 

back to top